pedagogisch beleid

Vanwege de kleinschaligheid van de opvang krijgt het kind alle aandacht die het nodig heeft.
Eén van mijn grootste verantwoordelijkheden is dat de kinderen zich geborgen en veilig voelen, zodat zij het naar hun zin hebben en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Dit probeer ik door een zo rustig mogelijke leefomgeving te creëren met voldoende uitdagingen, voldoende continuïteit, voldoende regelmaat en door consequent te handelen.
Communicatie met de ouders vind ik heel belangrijk. Samen praten over de opvoeding en ontwikkeling etc. In overleg goede afspraken maken en op deze manier samen proberen op één lijn te komen.