de opvang

Kinderopvang KOCO is een kleinschalige gastouderopvang (4-6 kinderen maximaal), die vooral gericht is op kinderen van 0 tot 4 jaar, maar ook kinderen van de basisschoolleeftijd zijn hier van harte welkom.
Doordat er meerdere kinderen aanwezig zijn, komt het sociale aspect duidelijk aan bod. De kinderen leren met elkaar omgaan en leren rekening met elkaar te houden.

DE DAGINDELING IS ALS VOLGT:

Als de kinderen ‘s morgens binnen komen kunnen ze ieder voor zich of gezamenlijk gaan spelen. Rond 9.30 uur gaan we met zijn allen aan tafel zitten en eten dan wat fruit, drinken wat en eten een koekje. Vervolgens wordt er iets voorgelezen en/of wat bewegingsliedjes of –versjes gezongen of een spelletje gedaan. Zodra het weer het toelaat gaan we naar buiten. Kan het buitenspelen niet doorgaan, dan blijven we binnen spelen of gaan met zijn allen iets knutselen. Rond de middag (12.00 uur) eten we aan tafel een boterham en de kinderen die een middagdutje nodig hebben worden op bed gelegd. Met de oudere kinderen wordt eventueel iets geknutseld, een spelletje gedaan of gaan even buiten spelen. Na het middagdutje van de jongsten (ongeveer 15.00 uur) zitten we weer even met zijn allen aan tafel om wat te drinken en een koekje te eten.

SPEELGOED EN MATERIALEN.

Bij kinderopvang KOCO is voldoende speelgoed aanwezig, zowel voor de baby als voor het wat oudere kind. Ook materialen zoals ledikantjes, box, wipstoel, kinderwagen, buggy, kinderstoelen zijn er voldoende.

VEILIGHEID VAN DE KINDEREN.

Kinderopvang KOCO is aangesloten bij een gastouderbureau, dat tweemaal per jaar een risico-inventarisatie doet. Er wordt dus ook door een externe partij op toegezien dat uw kind hier veilig kan spelen..

Ik heb een EHBO-cursus voor kinderen gevolgd en houd deze bij door regelmatig naar voorlichtingsavonden over dit onderwerp te gaan. Wanneer er bij vraagouders voldoende belangstelling is, organiseer ik voorlichtingsavonden kinder-EHBO.
Er is een collectieve verzekering afgesloten voor de dekking van schade aan of door de kinderen veroorzaakt gedurende de opvang.

LOCATIE

Kinderopvang KOCO bevindt zich in het centrum van Oosterhout en is makkelijk te bereiken.

De ruimte waar de kinderopvang plaats vindt, is een vrij grote ruimte van 43 m2 en is helemaal voor de kinderen ingericht. De kinderen kunnen hier heerlijk rondrennen of rondrijden op loopfietsjes of iets dergelijks, zonder dat ze elkaar in de weg lopen. De ruimte is ingericht met verschillende speelplekken, zodat kinderen zich eventueel kunnen terugtrekken uit de groep, wanneer ze daar behoefte aan hebben.
Buiten is een grote afgesloten ruimte waar de kinderen veilig kunnen spelen.
Er zijn voldoende slaapkamertjes waar ledikantjes staan voor de jongste kinderen, die daar kunnen rusten.

De ruimte wordt twee keer per jaar gecontroleerd door het gastouderbureau of die voldoet aan de veiligheidsnormen en de hygiënische normen die gelden door de kinderopvang.

De opvang

De opvang

De opvang

De opvang